KAKOVOST V ZDRAVSTVU

PREDLOG PRIPOROČIL ZA OBRAVNAVO BOLNIKOV Z DISPEPSIJO V SLOVENIJI
Bojan Tepeš
(297-302.pdf)

POMEN SISTEMSKEGA PRISTOPA K VREDNOTENJU KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENEM SISTEMU
Bojanka Štern
(303-308.pdf)

STROKOVNI PRISPEVKI

ZAPLETI PRI ŽEBLJANJU PERTROHANTERNIH ZLOMOV Z IMHS ŽEBLJEM Vpliv "učne krivulje"
Matej Andoljšek
(309-314.pdf)

VPLIV IZPOSTAVLJENOSTI PASIVNEMU KAJENJU V PRVEM LETU STAROSTI NA PREVALENCO ALERGIJSKE ASTME PRI PETLETNIH OTROCIH
Lilijana Besednjak-Kocijančič
(315-318.pdf)

PROSTI SPREDNJE-STRANSKI STEGENSKI REŽENJ
Zoran M. Arnež, Igor Fajdiga, Andrej Repež, Tine Arnež
(319-325.pdf)

POŠKODBE S TRAKTORJI IN OBDELOVALNIMI STROJI PRI OTROCIH
Janez Primožič, Irena Gracar, Andrej Aleš
(327-332.pdf)

OBLETNICA, ODMEV, DELO SZD, NOVE KNJIGE
(333-338.pdf)

STOLETNICA ROJSTVA IN DVAJSETLETNICA SMRTI AKADEMIKA PROF. DR. BOGDANA BRECLJA (1906-1986)
Srečko Herman

SPOMINSKA SLED
Janko Kostnapfel

DELO GLAVNEGA STROKOVNEGA SVETA SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA V ČASU OD MAJA DO DECEMBRA 2005
Miran F. Kenda, Mitja Lainščak

Raziskovalna metodologija
Dušan Sket

Dietetika
Bogdan Leskovic

AKTUALNA SPOROČILA
(339-350.pdf))

 

 

 

 

STATISTIKA OGLEDA TE ŠTEVILKE